Voorzitter Teun van Walderveen
Bestuurssecretaris Marijke Veuger-Grootendorst
Penningmeester Aleida Tichelaar-Kelderman
Bestuurslid repertoire- en concertcommissie Marijke Borst-van Wijgerden
Secretaris repertoire- en concertcommissie Henk Nap
PR-bestuurslid Rebekka Nouwen-Buitendijk
Bestuurslid Ledenzorg Sophie Zenuni-van Mechelen